Wat grappig om zo naar mensen te kijken.

Beheerst en efficiënt

Dit past bij Introverten en Denkers. Basisemotie: perfectionisme. Iemand die hoog scoort op dit gedrag is een observator: precies, voorzichtig, gedisciplineerd en pijnlijk consciëntieus.

Lees meer >>

Dominant en effectief

Dit past bij Extraverten en Denkers. Basisemoties: dadendrang, woede. Iemand met een dominante gedragsstijl is een uitgesproken leider: een krachtige, veeleisende, overheersende persoonlijkheid.

Lees meer >>

Stabiel en flexibel

Dit past bij Introverten en Voelers. Basisemoties: streven naar harmonie, niet willen tonen van emoties. Iemand die hoog scoort op deze stijl is een supporter, een minzaam, vriendelijk, rustig en aardig.

Lees meer >>

Beïnvloedend en creatief

Dit past bij Extraverten en Voelers. Basisemoties: (grenzeloos) optimisme en enthousiasme. Iemand die hoog scoort op deze stijl is een inspirator: extravert, hartelijk, vriendelijk en overtuigend.

Lees meer >>

Bedrijfsorganisatie: leren wat het belang is van gedrag

Gedrag en houding zijn elementen die expliciet genoemd worden voor het verwerven van competenties. In het algemeen wordt er over gedrag niet veel geleerd. Toch is gedrag van wezenlijk belang om succesvol te zijn in beroepssituaties. Dan is nuttig om iets te leren over soorten gedrag en over gedragstijlen.

We hebben de ervaring dat de invloed van gedragsstijlen op bedrijfs- en leerprocessen zeer groot is: de soft skills zijn dikwijls belangrijker dan de hard skills. De ontwikkelingen die managers, werknemers, medewerkers of studenten doormaken door hun ervaringen, is qua persoonlijke ontwikkeling sterk gefocust op de ontwikkeling van soft skills.

Gedragsstijlen in bedrijfsprocessen zijn van invloed op de communicatie processen in organisaties. Op het moment dat deelnemers zich bewust zijn van hun gedragsstijl en hoe die gedragstijl door anderen wordt ervaren, leidt dat tot een beter besef van de gevolgen van het eigen gedrag.

Alleen al door te snappen dat het eenvoudiger is om je eigen gedrag wat te veranderen dan het gedrag van je collega, verbetert de interne communicatie aanzienlijk. Door minder frictie gaat een team en een organisatie beter functioneren.

Gratis gedragstijlscan

Aandacht voor gedrag in Schutrups Academy

Schutrups Academy voor Podologie

Schutrups Schoenen kweekt voortaan zijn eigen podologen. De Schutrups Academy is een uniek concept met aandacht voor gedrag met de gedragstijlscan. Lees verder >>

Leer wat het belang van gedrag is

LE-Network-gedragstijlen-Drenthe-College-150

Als “rood figuur” reageer ik nu anders op kritiek. De studenten ontdekten hun persoonlijke gedragsstijl door een aantal oefeningen waardoor ze zelf hun gedrag gingen bepalen. Het belang van gedrag leer je met de gedragstijlscan met de gedragsstijl workshop. Deze actieve belevenis wordt door studenten met een 7,5 beoordeeld. Lees verder >>