Wat grappig om zo naar mensen te kijken.

Conformiteit Blauw

Dit past bij Introverten en Denkers. Basisemotie: perfectionisme. Iemand die hoog scoort op dit gedrag is een observator: precies, voorzichtig, gedisciplineerd en pijnlijk consciëntieus.

Dat laatste betekent dat jij je taken altijd tot op het kleinste detail nauwkeurig wil hebben afgerond: onnauwkeurigheid vloekt met jouw geweten. Alleen perfect is goed genoeg. Jij bent een erg kritisch observatievermogen en wil altijd onderbouwing met veel feiten. Jij zal vragen stellen als ‘wat zijn precies de afspraken?’, ‘wanneer moet het af zijn’ of ‘geef mij een exact plan van aanpak, graag’.

Jij bent erg objectief, doet alles ‘volgens het boekje’, denkt altijd erg goed na en bereidt zich enorm fanatiek op alles voor omdat jij bang bent voor gek te staan. Jij zal alles testen en controleren, en stelt steeds de juiste kritische vragen.

Ook let jij op alle details. Emoties worden vermeden en zeker niet getoond. Jij zoekt ‘het juiste’ antwoord, denkt daar lang over na en verzamelt erg veel feitenmateriaal, en ontwijkt vaak het nemen van beslissingen. Jij bent bang om fouten te maken en nog banger om ze toe te geven.

Jij zoekt mensen die op jouw lijken, een rustige en stabiele omgeving. Jij bent koel en weinig meelevend, reageert vaak niet of erg traag. Dat komt doordat jij de zaken objectief waarnemend benadert. Jij blijft altijd kalm, geeft niet om status en geld, is er goed in de dingen ‘van een afstand’ te bekijken. Vandaar de kleur blauw, die staat voor evenwichtigheid, koelheid en gelijkmatigheid.

Aandachtspunten

Jij neemt soms te weinig risico omdat je alles ‘volgens het boekje’ doet. Je reageert soms te weinig. Je komt soms te emotieloos over. Je vraagt je te weinig af wat je zelf wil en waar jouw grenzen liggen. Je bent soms defensief en cynisch.

Je staat gauw onder druk als jij mensen niet kent of niet mag. Je stoort je soms eraan dat minder intelligente mensen meer scoren omdat ze sociaal vaardiger zijn. Je maakt soms slecht duidelijk wat je bedoelt en je komt onvoldoende voor zichzelf op.

Ideale werkomgeving

Je hecht binding met een kleine groep van gelijkgestemden. Je voert graag taken uit die kritisch denken vergen in technisch of specialistisch werk. Je houdt van een bekende werkomgeving met een eigen kantoor of werkplek met duidelijke op schrift gestelde procedures, beschikbaarheid van veel data en informatie. Je hebt tijd nodig om na te denken en alles zorgvuldig af te werken.

Je hecht veel waarden aan een omgeving met kwaliteit en aan objectieve probleemoplossing. ‘Blauwe’ types zijn vaak goede controleurs, boekhouders en administrateurs.

Tips

Verklaring van gedragstijl

Ik Kwaliteiten Oplossings
strategieën
Valkuilen
Ik voel mij in emotioneel beladen situaties onprettig.Ik houd ervan dingen te analyseren.

Ik werk graag samen met mensen, die goed georganiseerd zijn en hoge eisen stellen.

Ik houd van mensen die:

 • diplomatiek en beleefd zijn
 • zinvolle dingen doen
 • rustig zijn en helder denken

Ik houd niet van mensen die:

 • willen dat ik mijn gevoel openlijk laat zien
 • erop staan en aandringen dat ik te snel een standpunt moet innemen
 • van mij verlangen dat werk, wat half af is, snel afgeleverd wordt

Ik herken me in de volgende woorden

 • Zelfdiscipline
 • Hoge maatstaven
 • Georiënteerd op details
 • Logisch, precies
 • Analytisch
 • Voorzichtig
 • Gereserveerd
 • Precies
 • Bezonnen
 • Leergierig
 • Formeel
Je voelt je uitgedaagd wanneer bekende, beproefde benaderingen gebruikt worden om een optimale kwaliteit te bereiken.Concentreert zich op details.

Gaat diplomatiek met mensen om.

Denkt kritisch en controleert op nauwkeurigheid.

Is bereid autoriteit te accepteren.

Volgt aanwijzingen en normen op.

Beslist analytisch na veel informatie te hebben ingewonnen

Afspraken/regels/procedures? Tijdschema?

Procedure gerichte activiteiten?

Draaiboek, wanneer en hoe.

Focus op tijd.

Raakt verstrikt in details.Kan niet loslaten en delegeren.

Houdt zich precies aan de voorschriften.

Is bang om persoonlijke fouten te maken.

Aarzelt om nieuwe dingen te proberen.

Is overgevoelig voor persoonlijke kritiek.

Denkt te voorzichtig en te pessimistisch.

 

Communicatie

met rood met geel met groen met blauw
gebruik de grote lijn stel de mens centraal handel behoedzaam gebruik veel feiten
korte en to the point toon veel energie geef garanties kom afspraken na
handel snel luister actief naar ze ontwikkel vertrouwen toets de voor- en nadelen