Als “rood figuur” reageer ik nu anders op kritiek.

Stabaliteit Groen

Dit past bij Introverten en Voelers. Basisemoties: streven naar harmonie, niet willen tonen van emoties. Iemand die hoog scoort op deze stijl is een supporter, een minzaam, vriendelijk, rustig en aardig persoon dat goed met anderen kan opschieten. Erg meevoelend en bemoedigend ook. Iemand die vaak vraagt ‘hoe gaat het?’ en ‘zullen we dat samen doen?’

Jij bent gematigd, gecontroleerd, attent, geduldig, betrouwbaar en methodisch. Erg loyaal ook: altijd bereid hulp te bieden aan vrienden en collega’s. Altijd dienstbaar aan collega’s, de baas en het einddoel. Jij wil zijn werkomgeving houden zoals jij bent: voorspelbaar, zonder veel veranderingen en avontuurlijkheid. Jij zoekt constant naar goedkeuring en past zich traag aan bij veranderingen.

Jij bent erg goed in gespecialiseerd werk dat een continu en consistent prestatieniveau eist. Jij werkt rustig en systematisch, logisch en stapsgewijs: jij zal eerst een taak helemaal afronden, en pas dan de volgende op zich nemen. Nooit doe jij heel veel tegelijk. Zo bewaart jij steeds het overzicht, de routine, het patroon.

Jij accepteert veel, bent gemakkelijk in de omgang. Jij gaat goed om met mensen, ook omdat jij heel relaxed bent en geduldig. Jij hebt nooit haast. Bekijkt de zaken van vele kanten. Bovendien luister jij goed, bent invoelend, rustgevend en stabiliserend.

Aandachtspunten

Jij geeft soms te snel toe (wil de harmonie bewaren en ontloopt daarom conflicten). Je stelt met moeite prioriteiten omdat jij onzeker bent over wat jij zelf eigenlijk wil. Je hebt het moeilijk met onaangekondigde veranderingen en met onvoorspelbare situaties. Je verliest het overzicht als jij met erg uiteenlopende situaties wordt geconfronteerd. Je werkt soms traag en neemt weinig initiatief. Je hebt weinig gevoel voor urgentie.

Je bent overgevoelig voor kritiek (vat dat te snel als persoonlijke aanval op). Je bent erg bezorgd over wat anderen denken, soms koppig en vijandig bij snelle veranderingen (zeggen ‘ja’ maar doen ‘neen’) omdat jij eerst precies wil weten wat die verandering betekent voor hem en zijn omgeving.

Ideale werkomgeving

Je bent stabiel en voorspelbaar, hebt veel aandacht voor je eigen persoon en wil veel waardering voor taken die zorgvuldig zijn afgerond, een omgeving die toelaat dat jij de taken helemaal afrondt (geen raffelwerk vanwege deadlines), precieze maatstaven, patronen en procedures, veel tijd om je aan te passen aan veranderingen. ‘Groene’ types zijn vaak goede docenten en behulpzame instructeurs.

Tips

Verklaring van gedragstijl

Ik Kwaliteiten Oplossings
strategieën
Valkuilen
Ik werk graag met mensen samen.

Ik help anderen graag.

Bij het afmaken van een taak kan men mij vertrouwen.

Ik houd van mensen die:

 • persoonlijke dingen vertellen voordat ze terzake komen
 • tijd voor een ontspannen sfeer hebben
 • luisteren naar hoe ik dingen zie

Ik houd niet van mensen die:

 • bij mij veranderingen afdwingen voordat ik er klaar voor ben
 • verandering om de verandering willen doorvoeren
 • alleen maar resultaten willen zien van mij, maar geen rekening met mij houden

Ik herken me in de volgende woorden

 • Trouw
 • Loyaal
 • Kundig teamlid
 • Ondersteunend
 • Bescheiden
 • Geduldig
 • Betrouwbaar
 • Bemoedigend
 • Meevoelend
 • Ontspannen
Je voelt je uitgedaagd wanneer hij met anderen moet samenwerken om resultaten te bereiken.

Blijft graag op een vaste werkplek.

Bemiddelend, stelt opgewonden mensen gerust.

Concentreert zich op taken.

Schept een stabiele duurzame omgeving.

Houdt zich aan geaccepteerde werkprocedures.

Luistert rustig, goed en geduldig

Brainstormen betrokkenen?

Subgroepjes – subactiviteiten?

Mensgerichte activiteiten?

Draaiboek, wie doet wat.

Focus op mens.

Moeite met veranderingen.

Schuift dingen lang voor zich uit.

Plaatst eigen wensen teveel op de achtergrond.

Houdt zich onder druk niet aan de deadlines.

Te sterk afhankelijk van relaties.

Veroorzaakt problemen in teams.

 

Communicatie

met rood met geel met groen met blauw
schep vertrouwen luister naar hen geef zekerheid onderhandel op details
reageer sneller dan normaal zorg voor een vervolg onderbreek hen niet beantwoord vragen met feiten
geef het gevoel van winnen hoe minder details hoe beter ondersteun hun beslissing blijf zakelijk